VA Fečík/Hudec/Bergerová – prezentácia prác

26/10 – 01/11/2020

Vertikálny ateliér sa zameriava na tému renesancie mestského paláca s presahom do verejného priestoru. Programová schéma, hľadanie novej typológie odrážajúcej potreby danej lokality s dôrazom na vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi a mestským prostredím sú témy, ktoré sa budú riešiť vo vertikálnom ateliéri.
Trojica architektov Maroš Fečík, Martin Hudec a Katarína Bergerová funguje ako nezávislá trojica, ktorá okrem vlastnej praxe rieši spoločné zadania rôznej mierky.

Na ateliéri 2019 / 2020 pracovali Peter Baroš, Barbora Gunišová, Dominik Haviar, Bohdan Hollý, Mária Hvillová, Zuzana Jančeková, Adam Macko, Daniela Mačuhová, Nikola Sedláčková, Tatiana Tholtová, Barbora Vaňová, Anna Šidlovská, Monika Švecov.

PDF prezentácia