previous arrow
WEB_Cover_1
WEB_Cover_2
WEB_Cover_3
WEB_Cover_4
WEB_Cover_5
WEB_Cover_6
WEB_Cover_7
WEB_Cover_8
WEB_9_Cover
WEB_Cover_10
WEB_Cover_11
WEB_Cover_12
WEB_Cover_13
WEB_Cover_14
WEB_Cover_15
WEB_Cover_16
next arrow

EGO 2020

Profil – prezentácia a diskusia s významnými osobnosťami / ikonami slovenskej architektúry.
26/10/2020
Architekti Ján Studený a Peter Stec / Bratislava, SK
diskusiu moderuje teoretička architektúry Henrieta Moravčíková

Do akej miery sa môžu ovplyvňovať dve osobnosti, často zastávajúce protikladné stanoviská, aké výsledky táto spolupráca prináša a s akými premysami pracuje ich spoločná kancelária. Aký spôsobom premýšľajú o architektúre a nad akými projektami v súčasnosti pracujú. O budovách ako organizmoch/strojoch a vyjadreniach, o kontrastoch abstrakcie a figúry, ohraničeniach voči mestu a krajine a o postojoch k forme vs. politike architektúry – v dialógu s Henrietou Moravčíkovou.

„Premýšlame o architektúre a jej obsahu, o nástrojoch ktoré k nej vedú a o spôsoboch, ako ich uplatniť. podnety z individuálnej skúsenosti prenášame do spoločných projektov, precizujeme ich v textoch a stavebnej praxi. Náš záujem je orientovaný k štruktúre a skladbe priestorov, k významu architektúry ako takej.“

Spočiatku šli každý vlastnou cestou, k spolupráci ich priviedlo pôsobenie na VŠVU, kde obaja vyučujú. Ján Studený (1966) sa ako absolvent pražskej AVU spolu s architektom Davidom Kopeckým pustili do budovania ateliéru KSA. Prepracovali sa medzi najuznávanejšie konceptuálne česko-slovenské ateliéry s radom ocenení ako česká Cena Grand Prix, medzinárodná Piranesi Award, Cena ARCH, Cena Dušana Jurkoviča či nominácia na Mies van der Rohe Award. Od roku 2009 je opäť doma v Bratislave a naďalej zveľaďuje legendárny odkaz KSA.
www.ksastudeny.sk
Peter Stec (1976) má pôsobivú študijnú históriu. Jeho pedagógmi na Univerzite užitých umení vo Viedni boli Zaha Hadid, Greg Lynn a Wolf Prix. Pokračoval na Princetonskej univerzite a následne zbieral skúsenosti v ateliéri Petra Eisenmana, ďalej v OMA v Rotterdame a v ateliéri Herzog & de Meuron v Bazileji. Keďže ho priťahovalo akademické a výskumné prostredie, okrem VŠVU pôsobil na Cornell University, State University of New York, Rice University a pražskej UMPRUM.
Studený a Stec spolupracujú čoraz častejšie, spája ich podobné „nekonfekčné“ vnímanie architektúry a inklinácia k novým technologickým a interaktívnym možnostiam, ktoré  rozvíjajú najmä v architektonických súťažiach. K najnovším úspechom patrí napr. 1. cena v súťaži na Novú športovú halu v Novej Pake (CZ).

Stec-Studený spolupracujú od r. 2016 na súťažiach a ťažiskových projektoch. Zdieľajú spoločný ateliér (Partizánska 33 BA), kde spolupracujú na zadaniach a vyvíjajú spoločné stratégie pre architektúru a urbanizmus. zo spolupráce vzišlo viacero úspešných projektov v arch. súťažiach (Dukla Pardubice, Športová hala v Novej Pake)  a do realizácie pripravujú návrhy s presahom lokálneho významu (Prestavba Vily L a Palác YMCA v BA).