DAAF

4. ročník DNI ARCHITEKTÚRY A FILMU / DAAF 2021 je jesennou edíciou DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU / DAAD, ktorý je zameraný na prezentáciu domácich a medzinárodných dokumentov a filmov o architektúre, urbanizme, dizajne a umení. Poslaním festivalu DAAF je priblížiť najdôležitejšie témy súčasnej architektúry, dizajnu a urbanizmu širokému a odbornému publiku prostredníctvom filmového média, viesť živý dialóg o architektúre, prinášať inšpiráciu pre mesto a jeho obyvateľov. Festival DAAF podnecuje diskusie o architektúre a urbanizme prostredníctvom projekcií autorských dokumentov, inovatívnych, experimentálnych a hraných filmov.
Cieľom festivalu je rozširovať povedomie o súčasnej kvalitnej architektúre, významných architektoch a ich tvorbe,
taktiež rozširovať povedomie o problematike vízii miest, sociálnych a environmentálnych témach prostredníctvom filmových dokumentov.
4. ročník festivalu DAAF je spojený s festivalom DAAD ktoré sa budú konať v dňoch 20/09 – 26/09/2021
Streamovanie filmov je kvôli licenciám obmedzené len pre územie Slovenskej republiky. FILM STREAM