Zerozero / Prešov, SK

29/10/2020

„Na východe nemáme toľko práce, koľko by sme možno mali v Bratislave, ale aspoň máme dosť času venovať sa jej, čo aj robíme.

Práce zerozero sú povinnou jazdou za dobrou architektúrou na východe Slovenska. Väčšina z nich je v Prešove, kde v roku 2002 zapustil ateliérové korene jeho zakladateľ Irakli Eristavi (1969). Napriek výrazne lokálnemu pôsobeniu zerozero pravidelne figuruje v nomináciách na veľké európske ceny, ako je Mies van der Rohe Award a Piranesi Award. A nemálo je aj ocenení – Cena ARCH za obytný súbor CMYK v Prešove; Ceny Arch, CEZAAR a Cena Dušana Jurkoviča za Kulturpark Košice, CEZAAR za Námestie centrum v Prešove, BIG MAAT International Award za peší most cez rieku Poprad v Sulíne. Je toho však omnoho viac – rodinné a víkendové domy, verejné priestory, kultúrne inštitúcie a aj práve prebiehajúca rekonštrukcia a dostavba Mestského úradu v Leopoldove, do ktorej sa pustili na základe víťazstva v architektonickej súťaži. Členovia ateliéru svoj región systematicky kultivujú aj ako hosťujúci pedagógovia na Fakulte umení TU Košice.

foto portrét: Oleksandra Sirko

www.zerozero.sk