Tomáš Boroš / Košice, SK

28/10/2020

V Košiciach sa vždy koncentrovali sily, ktoré pozoruhodne formovali profil slovenskej architektúry. Tomáš Boroš (1989) reprezentuje novú krv tohto košického fenoménu. Štúdium architektúry na FUTU v Košiciach obohatil ročným pobytom na Technische Universitat Graz. Po ukončení školy pokračoval doktorandským štúdiom na Katedre dizajnu. Akademická pôda mu aj naďalej poskytuje zázemie pre neustále skúmanie procesov tvorby, ktoré vedú od iluzívnych a abstraktných priestorov až k reálnym a hmotným riešeniam. Popri práci asistenta na Katedre architektúry FUTU sa intenzívne venuje najmä architektonickým súťažiam, a to s výbornými výsledkami, napr. v súťaži na Rekonštrukciu kina Palace v Nitre (1. miesto), súťaž na Promenádu Delňa v Prešove (1. miesto) či súťaž na Slovenský pavilón pre EXPO 2020 v Dubaji (2. miesto).