Robertneun architekten / Berlín

29/05/2019 – 19:00 – Primaciálny palác, Primaciálne námestie 1, Bratislava

Zakladateľmi kancelárie ROBERTNEUN ™ je Nils Buschmann a Tom Friedrich kde sa spoznali v prvom semestri na Technickej univerzite v Berlíne, kde od roku 1992 študovali architektúru. Z týchto čias si odniesli dôležité poznatky o komplexnom prístupe k tvorbe prostredia získané od jedného z pedagógov, ktorým bol holandský urbanista Kees Christiaanse. Architektonický ateliér s názvom ROBERTNEUN ™ založili v roku 2001 v Berlíne spoločne so spolužiakom Thomasom Bäckerom, ktorý sa neskôr vydal vlastnou cestou. Ateliér sa medzičasom rozrástol na cca 25-členný tím a jednou z dôležitých persón je aj architektka Julia Lorenz.
ROBERTNEUN ™ pracuje predovšetkým v mestskom kontexte vo veľmi širokom programovom spektre a hľadá v heterogénnom fonde mestských a architektonických dejín súčasné odpovede na naše aktuálne otázky.

www.robertneun.de