Snažíme sa vytvárať zaujímavý program pre vás, aby ste boli naplnení dobrou architektúrou a dizajnom.
FESTIVAL DAAD/DAAF 2020 môžete podporiť formou ľubovoľnej sumy tu:
Ďakujeme veľmi pekne za podporu!