Otvorenie výstav: NCD21 a NCD20

24/09/2021 – piatok
24/09 – 19/12/2021

14:00 – 18:00
Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Výstava

18. ročník Národnej ceny za dizajn 2021 – Produktový dizajn otvorí výstavu v Hurbano-vých kasárňach s dielami, ktoré vybrala spomedzi prihlásených, medzinárodná porota. Predstavia sa diela v ôsmych oblastiach: Móda & životný štýl, Domov & verejný priestor, Práca & mobilita, Spoločnosť & životné prostredie, Umenie & dizajn & remeslo, Nové horizonty a Študentský dizajn. Výstavu architektonicky navrhli Marián Laššák a Marcel Benčík a kurátorkou NCD21 je Sylvia Jokelová.
Sprístupnená bude aj minuloročná výstava 17. ročníka Národnej ceny za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn, ktorú architektonicky realizovalo štúdio GRAU.
Vizuál NCD20 a NCD21 vrátane výstavy graficky spracovalo štúdio Andrej & Andrej.

Galavečer spojený s odovzdávaním cien v Národnej cene za dizajn 2021 – Produktový dizajn sa uskutoční dňa 8. októbra 2021 o 19:00 v MDPOH v Bratislave a v online preno-se na facebooku Národnej ceny za dizajn a Denníka N. Ceny sa budú udeľovať v ôsmich oblastiach a takisto budú udelené aj ceny pre osobnosti a špeciálne uznania.

Osem súťažných oblastí aktuálneho ročníka Národnej ceny za dizajn naznačuje, že skutočná kvalita dizajnu sa prejavuje v jeho pozitívnom vplyve na jednotlivé oblasti života človeka, na celú spoločnosť a životné prostredie. Postupujú od „teritória“ tela, ľudskej individuality a identity (Móda & životný štýl), cez oblasť voľnočasových aktivít (Šport & voľný čas), zlepšovanie kvality života v rámci človekom „obývaného“ priestoru (Domov & verejný priestor), budovanie podnetného pracovného prostredia a bezpečnej dopravy z bodu A do bodu B (Práca & mobilita) až po vzťah človeka k spoločnosti a životnému prostrediu (Spoločnosť & životné prostredie). Rešpektujú úctu k tradícii a odvahu pre-stupovať hranice disciplíny (Umenie & dizajn & remeslo), nazerajú za horizont bežného uvažovania (Nové horizonty), dávajú priestor budúcej generácii profesionálnych dizajné-rok a dizajnérov (Študentský dizajn) a riešia špekulatívny, experimentálny a kritický vý-skum (Nové horizonty).
Cieľom NCD nie je len kritickým okom hodnotiť dizajn, ale aj šíriť povedomie o sloven-skom dizajne medzi širokú verejnosť a prezentovať to najlepšie zo slovenského dizajnu. „Dizajn je najkratšia cesta umenia k človeku. Každý z nás hodnotí dizajn pri kúpe smar-tfónu, nábytku, odevu alebo knihy. NCD ponúka vynikajúci prehľad slovenského dizajnu za ostatné roky a zároveň vyberá to najlepšie, s čím sa chválime doma i v zahraničí. Počas Roku slovenského dizajnu / RSKD je práve NCD oslavou a zároveň propagáci-ou najlepšieho slovenského produktového a komunikačného dizajnu,” hovorí Maroš Schmidt, riaditeľ SCD. 

Viac info na www.ncd.scd.sk a www.scd.sk/ncd/