N/A / Bratislava, SK

30/10/2020

„Zaujíma nás architektúra, ktorá má projekt. Projekt, ktorý existuje nad úrovňou utilitárneho splnenia zadania a ktorý sa usiluje o premýšľanie architektúry ako kultúrnej disciplíny reagujúcej na vonkajšie výzvy a zároveň aj na vlastné vnútorné fenomény.“ 

Viac-menej každý, hoci aj subtílny, počin architektov zo štúdia N/A vždy vzbudí pozitívne ohlasy strážcov kvality slovenskej architektonickej produkcie. Benjamín Brádňanský (1976) a Vít Halada (1980) dlhodobo skúmajú metódy architektonického navrhovania, aby nachádzali nové odpovede na zaužívané štandardy. Ich ambíciou je odhaľovať mnohovrstevnatosť architektonickej práce, ktorá okrem pragmatických, ikonických a estetických stránok zahŕňa aj iné, architektúre vlastné aspekty. Veľa sa o nich hovorilo najmä v spojitosti s oceňovaným domom LJM v Miloslavove či s Monumentom Majer na vojenskom cintoríne v Banskej Bystrici, za ktorý dostali Cenu Dušana Jurkoviča. Aktuálne vďaka víťazstvám v súťažiach zažívajú kvantový skok, pracujú totiž na viacerých väčších projektoch ako je napr. Mierové námestie  v Malackách alebo Športová hala Slávia Trnava. Obaja pôsobia aj ako pedagógovia na VŠVU, kde vedú Ateliér II.

www.nla.sk