MATERIALISTI

Materialisti
výstava
str-ne 14:00-18:00
Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10

Slovenské centrum dizajnu má vo svojej Galérii SATELIT jednu z „najpestrejších” výstav. Predstavuje výber tradičných a experimentálnych materiálov z Knižnice materiálov LOMA – INOLAB SCD a príkladov širokého materiálového využitia v dizajnérskej praxi, od najstarších exponátov zo zbierok Slovenského múzea dizajnu až po najnovšie objekty súčasných dizajnérov a výrobcov zo Slovenska, Čiech a Rakúska.

Výstava Materialisti predstavuje laickej i odbornej verejnosti široko koncipovaný kurátorský výber Maroša Schmidta, ktorým odkazuje na viaceré dôležité kontexty a otázky využitia materiálov pri navrhovaní výrobkov. Na výstave je možné vidieť produkty z prvých reakto- a termoplastov či príručnú knižnicu materiálov z roku 1941, ako aj obľúbené výrobky zo 70-tych a 80-tych rokov, ktoré boli inventárom takmer každej domácnosti.

Knižnica materiálov LOMA vznikla vďaka podpore z EFRR – programu spolupráce INTERREG Slovenská republika – Rakúsko V-A 2014-2020 v rámci cezhraničného projektu Dizajn a inovácie.