LACATON & VASSAL / FR

24/09/2021 – piatok
portrét Lacaton & Vassal

Tohtoroční laureáti Pritzkerovej ceny za architektúru. Už od začiatku tvorby rezonujú v celosvetovom architektonickom povedomí. Ich prvé, drobné stavby reflektujú severoafrickú skúsenosť so svetlom, vzduchom, prírodnou ventiláciou. Tento špecifický naturel sa od malých zadaní postupne pretavil do veľkých zákaziek a stal sa ich typickým rukopisom. Každým projektom otvárajú nové uhly pohľadu so zámerom nájsť originálne, ale racionálne a logické riešenia. Samostatnou, oceňovanou kapitolou ich tvorby je séria rekonštrukcií prefabrikovaných stavieb na bývanie. Predsadené plášte balkónov a otváranie fasád zlepšujú kvalitu a komfort užívateľov. Anne Lacaton a Jean-Philippe Vassal systematicky poukazujú na sociálny a udržateľný rozmer architektúry a otvárajú koncepčné alternatívy k súčasným diskusiám o sociálnom bývaní.

www.lacatonvassal.com