JAN ŠÉPKA / CZ

21/09/2021 – utorok

Hlavný hosť úvodného večera DAAD, enfant terrible českej architektonickej scény. Neustále hľadá, pátra, objavuje, provokuje a spochybňuje konvencie. Žiak Miroslava Šika a Emila Přikryla, spolutvorca rešpektovaného ateliéru HŠH (Hradečný, Šépka, Hájek ), dnes výnimočný architekt, pedagóg a najnovšie aj autor publikácie Inspirace (Vendula Hnídková, UMPRUM 2019). www.sepka-architekti.cz

S Janom Šépkom sa spája aj mimoriadny fenomén Nová česká práce. Skupinu začiatkom 90. rokoch minulého storočia založili študenti a študentky ateliéru architektúry Miroslava Šika na pražskej Fakulte architektury ČVUT, ktorí sa hlásili k novému uchopeniu tradičných architektonických hodnôt a k tzv. poetike obyčajnosti. Do debaty o Novej českej práci sa pridá aj ďalší so spoluzakladateľov, architekt Michal Kuzemenský a sám Miroslav Šik, ktorý ovplyvnil názorové formovanie celej generácie českých architektov. Moderátorom večera je Adam Gebrian, známy propagátor a kritik aktuálnej českej architektúry.