ITB

ČEREŠNE 1 a 2
Architekti 1. fáza: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško
Architekti 2. fáza: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik, Aleš Hradecký, Emanuel Zatlukaj, Juraj Murín, Dominika Podolská, Imrich Vaško
ulice Polianky a Pod Čerešňami, Bratislava-Dúbravka,

Individualizované obytné domy Čerešní sú architektúrou, kde sa dizajn každého objektu prispôsobuje špecifickým úžitkovým a estetickým potrebám rezidentov. Vo vnútrobloku je poloverejný priestor na oddych a voľný čas. Komunitné záhrady, klubovňa, detské a crossfitové ihriská podporujú formovanie susedských vzťahov. Každý objekt je komponovaný podľa iných princípov s cieľom dosiahnuť rôznorodosť prostredia v protiklade k súkromiu obytných priestorov, ktoré sú však obohatené o rôzne formy predzáhradiek, balkónov a terás so zeleňou a stromami.

Druhá etapa projektu nadväzuje na urbanistickú štruktúru Čerešne a dotvára hodnotné trvalo udržateľné mestské prostredie. Komplex rozvíja viacpodlažné a malopodlažné bývanie v rozmanitosti hromadných a individuálnych foriem bývania. www.ceresne.sk

GANSBERG
Architekti: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Martina K. Matušová,  Imrich Vaško, Aleš Hradecký, Emanuel Zatlukaj
Jeséniova ul., Bratislava-Koliba

Gansberg je bytový komplex, ktorý tvoria tri vilové bytové domy rozprestierajúce sa na juhovýchodných svahoch s panoramatickými výhľadmi na Bratislavu. Architektonicky horizontálne členené podlažia, zvýraznené voľne komponovanými pôdorysmi terás a balkónov, sledujú nepravidelné geomorfné tvarovanie terénu a vrstevníc. Objekty sa organicky začleňujú do svahu Koliby a vytvárajú rôznorodé konfigurácie výhľadov na mesto, krajiny kopca a okolitej vilovej zástavby. www.gansberg.sk

KOLÍSKY
Architekti: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Juraj Murín, Aleš Hradecký, Imrich Vaško, Branislav Groch
Autori (pôvodného) urbanistického riešenia: Ľubomír Bobek, Tomáš Jávorka
Záhorská Bystrica

Kolísky majú špecifickú polohu na rozhraní obytnej štvrte a tradičnej dedinskej zástavby Záhorskej Bystrice. Je to mestské bývanie s vôňou vidieka. Bytový komplex vychádza z blokového urbanizmu, kde sa exteriérový priestor delí na verejnú ulicu a poloverejný vnútroblok. Hmoty objektov sa smerom do svahu zmenšujú, urbanistické riešenie odkazuje na mierku mestských víl. www.kolisky.sk