GutGut / Bratislava, SK

30/10/2020

„Každý, kto chce byť dobrý v nejakej profesii, by mal byť férový a pomerne nezištný, aby aj dával, keď chce brať. Aby výsledok nebol len o tom, že robím, ale tiež o tom, že sa viem aj podeliť.

Za takmer všetky realizácie získali ocenenie. Majú niekoľko CEZAARov, Cenu ARCH a v roku 2019 sa ich Mlynica dostala do finálovej štyridsiatky najlepších európskych projektov v rámci Mies van der Rohe Award. To sa zatiaľ nikomu zo Slovenska nepodarilo. GutGut vedie dvojica architektov Štefan  Polakovič (1963) a Lukáš Kordík (1979).
Spektrum ich tvorby siaha od malých intervencií cez navrhovanie budov až po urbánne plánovanie. Realizácie ako bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia paneláku v Rimavskej Sobote, päťchaty pri Seneckých jazerách alebo konverzia industriálneho objektu Mlynica v Bratislave sa opierajú o medzinárodnú skúsenosť a zároveň reagujú na lokálny kontext a históriu. Obaja aj vyučujú, na FA STU v Bratislave pôsobí vertikálny ateliér Polakovič/Bátor a na pražskej FA ČVUT má svojich študentov Ateliér Kordík. GutGut je aktívny aj vo verejnej sfére ako spoluorganizátor festivalu DAAD.

www.gutgut.sk