Dizajnujeme / Maroš Schmidt / Bratislava, SK

31/10/2020

Dizajnér a kurátor, no predovšetkým znalec československého dizajnu 20. storočia Maroš Schmidt (1978) pracuje ako vedúci Slovenského múzea dizajnu, ktoré vzniklo aj vďaka jeho iniciatíve. V súčasnosti pokračuje v budovaní jeho zbierok, nového výskumno-vývojového oddelenia Inolab a knižnice materiálov. Na DAAD predstaví príbeh prvého priemyselne vyrábaného plastu na svete až po najnovšie bioplasty, a to v pozoruhodnom lokálnom kontexte. Súčasťou prednášky bude aj komentovaná prehliadka výstavy o kedysi progresívnom materiáli Futurit, z ktorého sa vyrábala široká škála predmetov, od elektrikárskych súčiastok, cez svietidlá, zapaľovače, fotoaparáty, kladivá, až po poháre, tabatierky, kľučky či volanty. V SMD sa nachádza najväčšia zbierka produkcie Futuritu a Maroš Schmidt ako zanietený rozprávač presvedčí, že tento plast stojí za veľkú pozornosť.

www.scd.sk