DIERENDONCK BLANCKE / BE

20/09/2021 – pondelok
Dierendonckblancke portrét

Architektonické štúdio z Gentu založené v roku 1999. lsabelle Blancke a Alexander Dierendonck reprezentujú novú vlnu belgickej architektúry, ktorá si osobitým, výrazne intuitívnym prístupom k tvorbe získala oprávnený medzinárodný rešpekt. Svedčí o tom aj mnoho ocenení za rôzne typológie, od občianskych, bytových, cez kultúrne stavby až po malé intervencie. To, čo ich odlišuje od iných architektov, je očividná „normálnosť“ a prirodzená integrácia života klientov do prostredia, ktoré navrhujú.

www.dierendonckblancke.eu