*BLOKI / PL

29/10/2020

Film je prvým celovečerným a mnohostranným dokumentom venovaným bytovej výstavbe v Poľsku od roku 1956 po súčasnosť. Je sociologickou sondou životného štýlu spätého s bývaním na obrích sídliskách, ktoré vznikali za prísnych štátnych regulatívov. Každá nasledujúca generácia obyvateľov vníma bloky odlišne, vzniká tak niekoľko obrazov tej istej reality spojenej s rozličnými snami a ideálmi mestského života. Film sa obracia aj smerom k dnešnému developerskému rozmachu s prísľubom pohodlia a bezpečia v oplotených rezidenčných komplexoch. Nejde však iba o film o architektúre, exkurz do problematiky sprevádzajú rozhovory s architektmi známych poľských sídlisk, ale aj s nájomníkmi, kritikmi a historikmi architektúry.

*BLOKI

Režia / Director: Konrad Królikowski
Krajina pôvodu / Country of origin: PL
Rok / Year: 2017
Dĺžka / Duration: 57 min.
Jazyk / Language: PL, EN