BUREAU BAS SMETS / BE

26/09/2021 – nedeľa
portrét BAS SMETS_ foto_Julian Salinas BW

Bruselský krajinný architekt. Jeho projekty mestských priestorov ale aj plenéru reflektujú najaktuálnejšie otázky v oblasti udržateľnosti zásahov do prostredia. Bas Smets v drobných zadaniach, ale aj v rozsiahlych územných útvaroch presadzuje nasledovaniahodnú neinvazívnu formu dotvárania miest a krajinných celkov. V kontexte súčasnej krajinárskej tvorby osobný a osobitý prístup ateliéru produkuje maximálnu kvalitu s puncom jedinečnosti.

www.bassmets.be

bozar