ANOTHER KIND OF KNOWLEDGE

04/06/2022 – sobota

Dorte Mandrup je dánska architektka, ktorá patrí k etablovaným postavám na dánskej architektonickej scéne a čoraz viac preniká aj do medzinárodných súvislostí. Filmový portrét vznikal na základe rozhovorov, ktoré sa začali už v roku 2017 a v ktorých prostredníctvom autentických výpovedí postupne odkrývame spôsob jej myslenia a autorský prístup. V tvorbe Dorte Mandrup nájdeme konzistentný výraz súčasnosti založený na zvláštnej syntéze miesta, histórie, materiality a sochárstva. Jej budovy vždy hovoria o nejakom mieste, sú s ním hlboko prepojené. Ale kto je vlastne Dorte Mandrup? V čom spočíva tajomstvo iného druhu poznania, o ktoré sa opiera? Film nás prevedie vonkajšou, ale aj vnútornou krajinou tejto pozoruhodnej autorky a zároveň je aj fascinujúcou úvahou o podstate súčasnej architektúry.

Za sprostredkovanie filmu ďakujeme Louisiana channel

ANOTHER KIND OF KNOWLEDGE

Réžia / Director:  Marc-Christoph Wagner a Simon Weyhe
Rok / Year: 2021
Dĺžka / Duration: 78 min