ANNA HERINGER / DE

25/09/2021

Anna Heringer je tvorkyňou a propagátorkou udržateľnej architektúry. Hlavnou ideou jej tvorby je navrhovať stavby z existujúcich, ľahko dostupných zdrojov danej krajiny a vytvoriť architektúru, ktorá nie je závislá od externých systémov. Udržateľnosť je pre ňu synonymom krásy: budova, ktorá je harmonická v dizajne, štruktúre, technike a použití materiálov, ako aj s polohou, prostredím, používateľom a sociálno kultúrnym kontextom. To je pre ňu to, čo definuje udržateľnú a estetickú hodnotu architektúry.