ALEXANDER BRODSKY / RU

23/09/2021

Brodskeho práca sa vyznačuje záujmom o tradičnú stavbu, s využitím miestnych materiálov na architektúru, ktorá oslavuje ruské dedičstvo, a zároveň pôsobí ako kritika neregulovaného a skorumpovaného stavebného priemyslu. Zatiaľ čo západní „hviezdni architekti“ stavajú kontroverzné projekty, Brodského architektúra zostáva zdržanlivá a stiera hranicu medzi umením a architektúrou. Kombinuje miestne a opakovane použité materiály na výrobu budov, ktoré sú tradičné aj moderné. Jeho pochmúrne budovy pôsobia ako pripomienka krehkosti mesta. Napriek tomu, že je esteticky veľmi odlišný, jeho opätovné použitie starých okien, kúskov dreva a skla na výrobu nových štruktúr je podobné prístupu holandskej praxe z roku 2012 Architecten k recyklácii materiálov bez opätovného spracovania.