20000 O miestach a ľuďoch

29/05 18:00
Primaciálny palác

20000 je literárno-vizuálny dokument o novej architektúre v českých regiónoch. Publikácia predstavuje 20 miest v 20 mestách a obciach Českej republiky, ktoré počtom obyvateľov nepresahujú 20000 a za ktorými stojí 20 popredných architektonických ateliérov. Podkladom pre texty sa stali rozhovory s architektmi a tzv. hýbateľmi architektúry – zadávateľmi, investormi, prevádzkarmi, vedením obce či mesta a miestnymi kultúrnymi organizátormi. Fotografie, ktorých autorom je aj grafický dizajnér knihy Matěj Chabera, vznikali počas reálnej prevádzky objektov. Obsah knihy sa koncentruje na nové emblematické verejné budovy, rovnako ako aj na akupunktúrne urbanistické zásahy, ktoré dokážu zmeniť biorytmus daného miesta. Ešte čerstvú publikáciu predstaví autorka konceptu a textov, bohemistka Michaela Hečková.
20000 reprezentuje knižný titul na pomedzí architektonického sprievodcu, angažovanej reportáže a dokumentu o stave českých miest a vidieka.