Verejný priestor – otvorený a prístupný pre kultúru a umenie

29/05 17:00
Primaciálny palác

Téma verejných priestranstiev predstavuje tému číslo jeden pre organizátorov podujatí.  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) sa tejto téme intenzívne venuje prostredníctvom niekoľkých svojich projektov.

Dostupnosť a bezpečnosť
Je verejný priestor naozaj dostupný pre verejnosť a tvorcov? Kto nesie zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov? Tieto a mnohé ďalšie otázky usporiadatelia riešia počas prípravy podujatí. BKIS preto v decembri 2018 pripravilo diskusiu Verejný priestor v Bratislave – bezpečný a otvorený?, kde sa k téme vyjadrovali viacerí skúsení organizátori. Zapojilo sa tiež do seminára „Bezpečnosť a organizácia športových podujatí“, kde zase vystúpili odborníci z oblasti legislatívy, manažmentu či požiarnej ochrany.

NASKOK a mestský kalendár podujatí
Problematika organizovania kultúrnych podujatí vo verejných priestranstvách viedla BKIS k vytvoreniu aplikácie NASKOK, ktorej cieľom je ich mapovanie. Interaktívna mapa určená organizátorom vznikla v spolupráci s ateliérom GutGut, Jankou Čelkovou a kreatívnym štúdiom Milk. Zo zmapovaných a zdigitalizovaných priestranstiev vznikne databáza, ktorá bude obsahovať podrobné informácie o verejných priestranstvách.

Problémom číslo dva je určite absencia dlhodobého plánovacieho kalendára podujatí. BKIS v spolupráci s o.z. Punkt pracuje na projekte, ktorého očakávaným výsledkom v septembri 2019 bude návrh modelu online kalendára podujatí, ktorý umožní spoločnú koordináciu aktérov, a zároveň systémové vylepšenia procesov pri organizovaní verejných mestských podujatí v Bratislave.

Aplikácia NASKOK je určená všetkým, ktorí majú záujem aktívne vstúpiť do verejného priestranstva. Ukáže napríklad kde sú kľudové miesta, silná doprava, dostatok zelene a podobne.