Superdesignstudio

31/05 – 05/06/2022

Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom usporiadania špeciálnych architektonických a dizajnových výstav a prezentácii vybraných vystavovateľov.
Podujatie sa pravidelne koná v krásnych historických galerijných priestoroch Primaciálneho paláca, Primaciálne nám. 1,  Bratislava