Opendesignstudio 2019

Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom prezentácie tvorby slovenských architektov a dizajnérov. Náplňou Opendesignstudia je skúmanie nových prúdov slovenskej architektúry a dizajnu.
28/05-02/06/2019 – Fakulty architektúry STU, Námestie Slobody 19, Bratislava
Výstava študentov FA STU / diplomové práce za obdobie 2018 /2019
135 statočných
9:00 – 18:00
Fakulta architektúry STU v Bratislave posiela tento rok do sveta 114 architektov a 21 dizajnérov, ktorí získali absolventský titul v akademickom roku 2018/19. Výstava absolventských prác bude vo vstupnom foyer do 28. mája 2019 do 20:00 hod. Nasledovať budú verejné obhajoby diplomových projektov v dňoch 29. – 30. mája. Počas Urban Marketu od 31. mája do 2. júna môžu návštevníci vidieť najlepšie diplomovky nominované na Cenu
profesora Lacka. Rôznorodosť zadávaných tém je veľmi bohatá, nájdeme medzi nimi napríklad návrhy mestských polyfunkčných komplexov, zimného prístavu či novej ambasády Českej republiky v Adis Abebe.
„Každý rok sa s nadšením pozerám na tvorbu našich študentov a na témy, ktoré si vyberú. V tomto roku to bude skutočne veľmi pestré. Od nadčasovej architektúry, zaujímavých urbanistických a krajinárskych návrhov, budúcnosti mobility, cez solárne automobily, až po edukačné hračky – návštevníci prieskumu sa skutočne majú na čo tešiť.

Ak by som mal záujemcov pozvať na niečo konkrétne, tak ich pozvem na nekonvenčné myslenie, kreativitu, vynaliezavosť a zmysel pre krásu – to všetko sú nesporne vlastnosti, ktoré architekti a dizajnéri potrebujú na to, aby svoju prácu mohli robiť dobre.

A ja verím, že sme ich to správne naučili,“ hovorí dekan Fakulty architektúry STU, profesor Pavel Gregor
opendesignstudio-b
Deti a architektúra – MOJA ZELENÁ ŠKOLA – výstava detských víťazných prác základných škôl
9:00 – 18:00
OZ EUROARCH a vydavateľstvo EUROSTAV sa už päť rokov venujú osvetovému projektu Deti a architektúra a s entuziazmom dopĺňajú medzery v učebných osnovách, ktoré súčasnú architektúru, či už svetovú alebo domácu, zatiaľ nepovažujú za natoľko dôležitú kultúrnu oblasť, aby sa o nej na školách vyučovalo aspoň okrajovo. Cieľom je šíriť povedomie o kvalitnej slovenskej architektúre, a to nielen medzi deťmi, ale aj učiteľmi. Naposledy bol e-learningový kurz zameraný na zelené budovy a zelené mestá, v ktorom sa deti učili, prečo je potrebné chrániť životné prostredie a prečo architekti po celom svete navrhujú zelené budovy a z miest sa stávajú zelené mestá. Do projektu sa zapojilo vyše 5000 žiakov piatych a šiestych ročníkov z viac ako 90 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Deti prostredníctvom kurzu získali informácie o
najzelenších budovách na Slovensku aj vo svete a dozvedeli sa, ako fungujú. Vyvrcholením kurzu bolo zadanie pre výtvarnú prácu na tému „Moja zelená škola.“ Odborná porota vybrala tie najkrajšie diela a ocenila 20 detských autorov. Výstava ocenených „návrhov“ v rámci Opendesignstudia na Fakulte architektúry STU vytvára pomyselný most do budúcnosti, kedy sa možno nejeden z malých fanúšikov architektúry zaradí medzi jej študentov . Viac na
http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/ar/pribeh.php
opendesignstudio-c
UČITEĽ A ŽIAK – diskusia nového dekana FA STU prof. Pavla Gregora, novej rektorky VŠVU Mgr. Bohunky Koklesovej PhD, a byvalého dekana FUTU Košice Doc. Ing.arch. Juraja Kobana, PhD.
31/05/2019 – 17:30 – 18:30
Na Slovensku máme tri inštitúcie, ktoré profesijne pripravujú nové generácie architektov a dizajnérov. Ako budujú svoje dobré meno, ale aj zmysluplný vzťah medzi pedagógom a študentom? Aj o tom sú úvahy troch popredných predstaviteľov našich alma mater.
V školstve sa na vysokých postoch pomerne nedávno udiali zmeny. Fakulta architektúry STU má nového dekana a VŠVU už nemá rektora ale rektorku. Treťou akademickou pôdou je košická Katedra architektúry na Fakulte umení TU, ktorá má takisto vlastnú predstavu o koncepcii vzdelávania. Zaujímalo nás, v čom dôležité postavy týchto škôl vidia zmysel ich pôsobnosti, na čo sa chcú v najbližšom období sústrediť, ale aj akú
váhu pripisujú charizme pedagóga a jeho schopnosti ovplyvniť odborné a osobnostné zrenie študentov.
Studio MUOTO / Paríž – prezentácia tvorby zahraničného architekta
31/05/2019 – 19:00 – 20:30
MARVA GRIFFIN / Miláno – prezentácia tvorby kurátora SaloneSatellite
31/05/2019 – 21:00 – 22:00
URBAN MARKET MÁ 10! (Spring Edition) – Najväčšia predajná prehliadka nezávislej módy, dizajnu a umeleckej tvorby na Slovensku spojená s množstvom sprievodného programu.
31/05-02/06/2019