Opendesignstudio 2020

26/10 – 01/11/2020

Náplňou OPENDESIGNSTUDIA je prieskum nových prúdov slovenskej architektúry a dizajnu, ktoré sa začínajú formovať už počas univerzitného štúdia. Partnerskou platformou je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ktorá sa týmto spôsobom otvára verejnosti, aby predstavila metodiku a princípy vzdelávanie budúcich architektov a dizajnérov. Spoločenstvo akademickej pôdy tvoria študenti a pedagógovia, ale aj odkaz tých, ktorí túto inštitúciu spravovali počas jej vyše sedemdesiatročnej histórie.