EGO

Profil – prezentácia a diskusia s významnými osobnosťami / ikonami slovenskej architektúry.
30/05/2022
Marta Kropiláková, Bratislava
„Mám pocit, že ľudia sa dnes tak vzájomne neobohacujú. Ani pri práci, ani pri štúdiu. Medzi ľuďmi zmúdrieš, sám doma nie. Výmena názorov a vzájomné reakcie sú potrebné“. 

Vždy má o čom rozprávať a vždy sú to myšlienky a spomienky, ktoré sú dôležité. Architektka Marta Kropiláková patrí ku generácií autorov, ktorí značnú časť profesionálneho života prežili v podmienkach socialistického plánovania. Akokoľvek by sme sa však snažili túto etapu slovenskej architektúry a urbanizmu hodnotovo zneistiť, narazíme na vážne pochybnosti o kvalite súčasnosti. Podobne ako viacerí výborní architekti druhej polovice dvadsiateho storočia, aj Marta Kropiláková bola súčasťou legendárneho Stavoprojektu. Práve tam sa jej dostalo pod kožu pestovanie kolegiality a odvaha myslieť inak. Po konci Stavoprojektu tvorila polovicu dobrého mena ateliéru MARKKROP. Okrem spojenectva s architektom Ivanom Markom rozvinula aj sólo aktivity – ako pedagogička na FA SVŠT a aj ako hlavná architektka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Stále aktívna, pozorne sleduje aktuálne procesy a kriticky vníma násilné umieranie architektúry, ktorú v obraze našich miest zanechali jej kolegovia a rovesníci.