28/05-02/06/2019 – Priamciálny palác, primaciálne námestie 1, Bratislava
MAROŠ SCHMIDT/SCD – dizajn
Maroš Schmidt pracuje v Slovenskom centre dizajnu od roku 2014, stál pri vzniku Slovenského múzea dizajnu, bol dva roky kurátorom zbierky produktového dizajnu, dnes je jeho vedúcim. Je absolventom priemyselného dizajnu na VŠVU v Bratislave (2004), kde ako externý pedagóg v rokoch 2012 – 2017 prednášal Dejiny automobilového dizajnu. V roku 2013 spoluzakladal občianske združenie Ostblok, ktoré mapovalo československý
dizajn v období rokov 1945 – 1992. V rámci projektu Made in Czechoslovakia vystavoval československý dizajn a prednášal o dejinách dizajnu v mnohých mestách Slovenska.
Ako kurátor má za sebou niekoľko výstav (ČSSR MENÜ v DDR Museum Berlin, Bauhaus auf Slowakisch v Bauhaus Dessau, Farebná šeď – Buntes Grau, 100 rokov dizajnu, Nebáť sa moderny! a ďalšie). V súčasnosti pokračuje v budovaní zbierok Slovenského múzea dizajnu, nového výskumno-vývojového oddelenia a knižnice materiálov. Riadi prvý výskumno-vývojový projekt SMD – Tatra 603X Coupé a vývoj špecializovaného softvéru, ktorý pre generovanie nových tvarov využíva tvarovú pestrosť zbierok múzea dizajnu.
maros_schmidt_b