Graux&Baeyens architecten [BE]

02/06/2022

Menšie zadania – rodinné domy, rekonštrukcie a dostavby, ale aj drobné architektonické intervencie – v tom sú majstri. Koen Baeyens a Basile Graux sú flámski architekti až na dreň. Ich tvorba je pevne ukotvená v lokálnych súvislostiach aj stavebných tradíciách bez toho, aby podľahli pátosu tradicionalizmu. Vypracovali si vlastný a nanajvýš osviežujúci ekvivalent flámskeho domu s typickou materialitou, no s veľmi atypickým narábaním s hmotou, priestorom a svetlom. Ich projekty vynikajú mimoriadnou komplexnosťou, ktorou vždy reagujú na zložitosť a značnú hustotu sídelných štruktúr. A vždy je to prekvapenie. Najmä v jednoduchosti odpovede na náročné architektonické situácie. www.graux-baeyens.be