CRESCO

SO-HO, Praha
CRESCO REAL ESTATE

Newyorské SoHo je domovom obchodu, kultúry i zábavy, ale aj miestom bývania, v ktorom sa stretávajú ľudia z celého sveta. Kozmopolitnú atmosféru plánuje CRESCO REAL ESTATE priniesť aj do mestskej časti Holešovice v Prahe. Časť projektu SO-HO (SOuth HOlešovice) pozostáva z prestavby industriálnej budovy bývalej továrne Tesla. Okrem modernizácie existujúceho brownfieldu a jeho citlivého prepojenia s novými budovami kladie dôraz na kvalitnú architektúru v parteri budov a prepojenie s okolitou zeleňou. Súčasťou projektu bude aj novovysadená mestská aleja s vyrastenými stromami a okrasnými rastlinami, ale aj zelené strechy a strešné terasy. Napriek podobnosti s charakterom newyorskej časti SoHo boli hlavnou inšpiráciou lokálna architektúra a DNA. Investícia vo výške 100 mil. do lokality prinesie takmer 500 bytov a loftov. Prvá etapa by mala byť dokončená v roku 2024.
www.cresco.sk

architekti: QARTA Architektura