ŽALSKÝ ARCHITEKTI / CZ

24/09/2021 – piatok

Smelí, inovatívni, originálni, nonkonformní, materiálovo jednoznační. Tak dnes na českej scéne pôsobia Žalský architekti. Za ich návrhmi a realizáciami je cítiť obdivuhodnú sviežosť, odvahu, hľadanie nových ciest aj za cenu búrania zavedených pravidiel. Ich tvorbu môžeme vnímať aj ako samozrejmú cestu k experimentu, ktorý je podložený modelovaním, skicovaním, priestorovým a kolážovým stvárnením.

www.zalskyarchitekti.cz