VLADIMÍR 518

Utorok 21/09/2021

Vladimír 518 je MC, producent a najnovšie propagátor a ochranca dedičstva hodnotnej federálnej architektúry druhej polovice 20. storočia. Jeho hudobné projekty PSH / Peneři střýčka homeboye / a Vladimír 518 doplnil neskôr ako producent a zakladateľ hudobného vydavateľstva Big Boss, podporujúceho udržanie a vznik kvalitného hiphopu / opät / na federálnej úrovni. Je spolutvorcom kultovej edície Kmeny. K jednej z jeho posledných aktivít patrí záujem o kvalitnú architektúru povojnového obdobia a tento priemet znalosti preniesol do snahy o jej ochranu, v horších prípadoch o jej záchranu. Prednáša, skúma, vysvetľuje šíri osvetu o nepoznanej kvalite nami bežne vnímanej stavebnej substancie, ktorá nás obklopuje a mnohým z nás nepríde vôbec ako vzácna. Zaujíma sa o súčasné dianie okolo bratislavského Istropolisu a svojou aktivitou podporuje jeho nebúranie, prinavrátenie do pôvodnej architektonickej existencie s novou nápňou používania.