SÚŤAŽIŤ! VÍŤAZIŤ!

ARCHITEKTONICKÉ SÚŤAŽE
Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

1. miesto – BETWEEN architecture & urban design
Autori:Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Gloneková
Spolupráca: Natália Marková, Tomáš Danko, Erika Mužilová, Barbara Vančurová,
Vyhlasovateľ: Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon,

Cieľom súťaže bolo nájsť najlepšie riešenie transformácie štrnásťhektárovej zóny v širšom centre mesta na významný oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom.

Námestovo – Transformácia nábrežia

1. miesto – BETWEEN architecture & urban design
Autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Gloneková
Spolupráca: Natália Marková, Tomáš Danko, Patrik Domanický, Zuzana Mihaľová
Vyhlasovateľ: Mesto Námestovo v spolupráci s ateliérom 2021

Cieľom bolo nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja nábrežia Oravskej priehrady. Víťazný návrh mal načrtnúť realistický scenár pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.
Súťaž prebiehala v dvoch etapách. Do prvého kola predložilo referencie 29 ateliérov, z ktorých následne porota vybrala trojicu finalistov. Tí v druhej etape predstavili svoje návrhy, ktoré rozvinuli na základe konzultácií s porotou a prizvanými expertmi.

Muničné sklady na Peknej ceste

1. miesto – Office 110
Autori: Martin Hormann, Richard Kastel, Peter Kopecky,
Vyhlasovateľ : Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave

MIB v spolupráci s ML v Bratislave pripravili štúdiu a projektovú dokumentáciu pre úpravu horárne a okolia v priestore bývalých muničných skladov na Peknej ceste v Krasňanoch. Bývalá horáreň bude slúžiť verejnosti ako pavilón na trávenie voľného času s grilovaním či ochutnávkou vína, rovnako bude zázemím pre ľudí vyrážajúcich do mestských lesov za turistikou či na bicykloch.
Z pôvodnej horárne sa dodnes zachovali klenbové priestory polo-zapustenej pivnice, ktoré však vôbec nie sú využívané napriek tomu, že ich okolie navštevujú stovky Bratislavčanov a Bratislavčaniek, ktorí trávia voľný čas v mestských lesoch.

Park Radlinského

1. miesto – MAPA architekti
Autori: Patricia Botková, Marián Stanislav
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy

Obnovený priestor na Radlinského bude podľa Manuálu verejných priestorov, reaguje aj na klimatickú krízu.
Stromoradia v parčíku obohatia o nové stromy, asfalt nahradia vodopriepustnou kamennou dlažbou, aby lepšie využívali dažďovú vodu a pribudnú tu napríklad aj cyklostojany či úplne nové miesta na posedenie.
Vybrané druhy rastlín sú celoročne zelené trvalky, ktoré dobre znášajú tienisté stanovištia a mestské prostredie. Ide prevažne o druhy voľne sa vyskytujúce v slovenských lesoch, nenáročné na starostlivosť. Návrh zároveň vníma aj priestor zastávky, ktorý sa zväčší.
Radlinského ulica je známa svojim živým parterom, preto návrh architektov MAPA citlivo dotvára verejný priestor tak, aby vyhovoval svojmu okoliu.

Park Karlova Ves

1. miesto – AWE atelier
Autori: Eva Wagnerová
Vyhlasoivateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Karlova Ves

Architektonicko-krajinárska súťaž na rekonštrukciu verejných priestranstiev na Jurigovom námestí. Toto námestie je uzlovým priestorom sídliskovej zástavby Karlovej Vsi 20. storočia.
Cieľom komplexnej rekonštrukcie námestia bolo naplniť potenciál tohto kľúčového priestoru v rámci sídliska.
Víťazný návrh súťaže rieši celkovú technickú opravu, výmenu povrchov či viac zelene. Rekonštrukcia má oživiť prázdne prevádzky v parteri budov a vytvorením kultivovaného, fungujúceho a dobre prístupného verejného priestoru, zvýši pobytovú funkciu priestoru a poskytne miesto pre spoločenské susedské aktivity.

Predĺženie promenády na Železnej studničke v Bratislave

1. miesto – What Architects + 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava, Generálny investor Bratislavy,

Súťaž na návrh predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín), okolo dvojice rybníkov, cez Drieňovské lúky končiac neďaleko Snežienky. Dĺžka samotnej cesty, ktorej sa architektonicko-krajinársky návrh týka, je 1,4 kilometra a celková plocha riešeného územia, bez vodnej plochy, je 31 000 m2.
Do súťaže sa zapojilo celkom 17 uchádzačov. Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects v tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS

Kúpele Grössling, Bratislava

1. miesto – OPPS Architettura (IT)
Autori: Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai, Paola Chiriatti,
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny investor Bratislavy,

Medzinárodná architektonická súťaž na obnovu ikonických bratislavských kúpeľov Grössling. Do prvého kola medzinárodnej architektonickej súťaže prišlo 77 návrhov zo 17 krajín, čo znamenalo jednu z najväčších účastí v posledných rokoch. Zvíťazil taliansky kolektív OPPS Architetura.

Bytový súbor Parková v Bratislave

1. miesto – SUPERATELIER
Autori: Peter Janeček, Braňo Husárik,
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny investor Bratislavy

Súťaž na mestský nájomný obytný súbor v areáli Csákyho kaštieľa v Prievoze. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť menší bytový dom, určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky.Bytové jednotky budú fungovať na komunitnom princípe, so spoločnými komunitnými priestormi a kuchynkou.
V lehote bolo predložených 56 návrhov.

Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava

1. miesto – Atelier Loidl Landscape Architects v spolupraci s dopravnými inžiniermi
z BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy

Susediace bratislavské námestia tvoria jeden z najdôležitejších verejných priestranstiev na Slovensku. Výsledkom súťažného dialógu je finálny návrh Živého námestia, ktorý zjednotí verejný priestor Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia v Bratislave do funkčného celku.
Súťažný dialóg na Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie prebiehal v dvoch fázach. V prvej fáze predložilo 23 tímov z 8 krajín sveta žiadosť o účasť. V druhej fáze vybrala hodnotiaca komisia na základe predložených profesijných portfólií štyri tímy.

Štyri lávky cez Chorvátske rameno

LÁVKA č. 1, LÁVKA č. 2, LÁVKA č. 3,
1. miesto – ateliér M2AU + AXXI
Autori: Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
Spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a METRO Bratislava a.s.

V marci 2021 vyhlasovateľ vyhlásil 4 nezávislé kombinované (architektonicko-konštrukčné) jednokolové verejné projektové súťaže na lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke. Lávky mali byť urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta, rešpektujúce tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena.

Štyri lávky cez Chorvátske rameno

LÁVKA č. 4,
1.miesto -DOXA
Autori: Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Pavel Bakajsa, Martina Hončárová, Olena Osadchuk, Tomáš Boroš, Juráj Rohár
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a METRO Bratislava a.s.

V marci 2021 vyhlasovateľ vyhlásil 4 nezávislé kombinované (architektonicko-konštrukčné) jednokolové verejné projektové súťaže na lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke. Lávky mali byť urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta, rešpektujúce tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena.

Rozšírenie kapacít základnej školy v Lozorne

1. mieto – SUPERATELIER
Autori: Peter Janeček , Braňo Husárik,
Vyhlasovateľ: Obec Lozorno,

Súťaž na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy. Cieľom samosprávy bolo získať ideový návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia, ktoré umožní zvýšenie plochy učební a priľahlých priestorov v časti pavilónu prvého stupňa o približne 900 m². Zároveň navrhne spojenie doterajších priestorovo oddelených pavilónov prvého a druhého stupňa a vytvorí vhodný vstupný a spoločenský priestor. Súčasťou zámeru je tiež rozšírenie telocvične o novú, menšiu halu.
Súťaž prebiehala dvojkolovo. Do prvého kola predložilo svoje portfóliá 20 autorských kolektívov. Porota na základe kvality predložených referencií vybrala štvoricu ateliérov.

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

1. miesto – Ateliér N/A
Autori: Benjamin Bradnanský, Vít Halada
Vyhlasovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj,

Súťaž na revitalizáciu budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene.
Gymnázium by po konverzii malo slúžiť ako polyfunkčné centrum a ponúkať obchody a služby komerčného, sociálneho, vzdelávacieho a komunitného charakteru. Spolu s priľahlým územím by malo v budúcnosti vytvoriť nové spoločenské centrum sídliska Sekier – Lipovec.
Do náročného zadania konverzie typovej školy sa zapojilo 10 architektoických kolektívov.

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana v Trnave

1. miesto – PLURAL
Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Maroš Kostelanský, Zuzana Kovaľová, Ján Augustín
Vyhlasovateľ: Mesto Trnava,

Predmetom súťaže bola revitalizácia sídliskových dvorov zo sedemdesiatych rokov. Napriek tomu, že podobných sídlisk sú na Slovensku desiatky, išlo o prvú súťaž s obdobným rozsahom pre ucelené územie tohto typu. Zanedbané vnútrobloky, v rámci jedenásťtisícovej Linčianskej, by mali ožiť novými voľnočasovými aktivitami. Architekti riešili okrem dvorov medzi bytovými domami aj centrálne verejné priestranstvo, kde sa nachádzajú viaceré budovy s občianskou vybavenosťou.
Do súťaže sa zapojilo 8 autorských kolektívov.

Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave

1. miesto – ateliér young.s.architekti
Autori: Jozef Bátor, Dang The Anh, Lucia Papierniková
Vyhlasovateľ: Mesto Stupava,

Cieľom vyhlasovateľa bol výber najvhodnejšieho riešenia verejného priestoru Troyerovho námestia a návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy (v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra). Lokalita má vďaka svojej rozlohe a polohe v rámci sídla potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom nielen pre spoločenské a kultúrne podujatia. Súčasťou riešeného územia je Troyerova kúria. Víťazný návrh počíta s využitím historického objektu ako otvoreného výstavného priestoru s kaviarňou.
Súťaž prebehla v dvoch etapách:
Prvá etapa (I. kolo): návrh urbanistického riešenia územia
Druhá etapa (II. kolo): návrh architektonického riešenia ZUŠ v nadväznosti na riešené územie
Do druhej etapy súťaže postúpilo 6 návrhov.

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave

1. miesto – ateliér DUMA – LIVING GARDENS v spolupráci s Ľudovítom Urbanom.
Autori: Magdalena Horňáková, Juraj Horňák, Lenka Ficeková, Ivana Šebeňová, Gabriela Lapšanská, Ľudovít Urban
Vyhlasovateľ: Mesto Trnava v spolupráci s atelierom 2021 ,

Súťaž na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná. Zadanie pripravil ateliér 2021, ktorý stál aj za súťažou na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci trnavského obytného súboru Generála Goliana. Cieľom bolo aj v tomto prípade nájsť najvhodnejší návrh obnovy charakteristických sídliskových dvorov a blízkeho okolia.
Do prvého kola dvojkolovej súťaže sa zapojilo 12 kolektívov.

Areál Malý Slavín

1. miesto – Bakyta architects
Autori: Ľubomíra Blašková, Július Vass, Robert Bakyta
Vyhlasovateľ: Mestské lesy v Bratislave v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a Hlavné mesto Bratislava,

Areál Malý Slavín je obľúbenou, dobre dostupnou lokalitou v Malých Karpatoch na rekreačnej trase prepájajúcej Raču a Záhorskú Bystricu. Na tejto oddychovo-rekreačnej zóne okrem posedenia so stolmi turisti trávia čas na rekreačných plochách, kde je priestor pre hranie futbalu, ping-pongu či opekanie.
Všetky tieto časti areálu spolu s altánkami a priestorom studničky budú obnovené.
Na Malom Slavíne vznikne jeden kompaktný altánok, ktorý zachováva doterajšiu kapacitu na sedenie a stolovanie.
Úprava altánkov a verejného priestoru v areáli Malý Slavín je jeden z projektov hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy pre lepšie verejné priestory, v rámci ktorých mesto zlepšuje kvalitu ciest, chodníkov a verejných priestorov pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky po celom meste.

Nový Bulvár Žilina

1. miesto – SLLA
Autori: Michal Sulo, Ján Augustín, Miriam Lišková
Spolupráca: Marián Dušinský, Michal Löffler, Zuzana Jančeková, Mário Melek
Vyhlasovateľ: Mesto Žilina

Mesto Žilina vyhlásilo Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“.
Riešené územie je frekventovaným verejným priestorom, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne a technicky zastarané. Cieľom súťažného dialógu bolo nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka, vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná.
Súťažného dialógu sa zúčastnili štyri autorské kolektívy. Do tretej fázy 2. etapy dialógu sa prostredníctvom súťažných návrhov zapojili tri ateliéry.

Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská – Námestie 1. mája

1. miesto – Kuklica Smerek architekti
Autori: Peter Kuklica, Martin Smerek, Juraj Hubinský, spoluautorka – Katarína Siváková
Vyhlasovateľ: Obec Valaská,

Urbanisticko-architektonická súťaž návrhov, ktorej cieľom bol výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred obecným úradom.
Do súťaže sa zapojilo 13 autorských kolektívov.

Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom

1. miesto – PLURAL
Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Maroš Kostelanský, Zuzana Kovaľová, Ján Augustín
Vyhlasovateľ: Mesto Partizanske

Mesto Partizánske vyhlásilo súťaž na urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom. Riešené územie, s plochou približne 60 000 m2, predstavuje unikátny rozsah zadania, pozostávajúci z viacerých lineárne radených verejných priestorov v centre mesta Partizánske. Sú súčasťou pôvodného urbanistického konceptu ideálneho priemyselného mesta z 30. rokov minulého storočia podľa regulačného plánu mesta Baťovany, vypracovaného architektom Jiřím Voženílkom, pod vedením architekta Vladimíra Karfíka.
Súťaž sa realizovala ako neanonymná, v dvoch po sebe nadväzujúcich etapách. V prvej etape vybrala porota na základe referenčných projektov z 21 záujemcov 4 súťažné kolektívy, ktoré boli vyzvané na účasť v druhej, návrhovej etape súťaže.