Pete Kercher / IT

26/09/2021 – nedeľa
16:00

Prezentácia
Online FB, YT a web DAAD/DAAF.

Pete Kercher / IT je ambasádor za EIDD-Design for All Europe, ktorý bude na DA-AD/DAAF 2021 hovoriť o smerovaní európskej politiky a o Design for All.
Následne bude pokračovať diskusia o Bytovej politike 2030 projektu PUN / Podpora univerzálneho navrhovania s L. Rollova, Z. Čerešňová, B. Puskar a T. Köböl.