PAULÍNY HOVORKA architekti / SK

23/09/2021 – štvrtok
binary comment

Banskobystrické duo architektov, dnes najvýraznejších predstaviteľov stredoslovenskej architektonickej scény. Jasné, čisté, prenikavé koncepty, kontextuálne ukotvenie, európska kvalita. Celé sa to začalo zo štandardu značne vyčnievajúcou a oceňovanou realizáciou firemného domu Zeppelin v Banskej Bystrici v spolupráci s nestorom stredoslovenskej architektúry Števom Moravčíkom. Paulíny Hovorka sú vo forme a ich renomé naberá na sile.

www.pha.sk