Nebáť sa moderny na Vazovovej!

Prednáška:
29. mája o 14:00, učebňa č. 5/1
Ústav manažmentu STU, Vazovova 5
Prednášajú: Klára Prešnajderová a Maroš Schmidt

Bratislavský hrad, kde je až do 29. septembra 2019 inštalovaná rozsiahla výstava Nebáť sa moderny!, je počas DAAD z dôvodu štátno-politického podujatia zatvorený. Slávnu Školu umeleckých remesiel však priblíži prednáška, ktorá sa symbolicky vracia na miesta jej niekdajšieho pôsobiska v budove STU na Vazovovej ulici.

Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) patrí ku kľúčovým témam moderných dejín Slovenska. Išlo o prvú verejnú umeleckú školu na Slovensku, ktorá reagovala na najaktuálnejšie medzinárodné trendy v oblasti umeleckej výchovy a jej napojenia na prax. Týmto sa ŠUR zaradila medzi najpokrokovejšie umelecké školy v Európe. Najväčšiu zásluhu na jej progresívnom smerovaní mal Josef Vydra, riaditeľ ŠUR, ktorý si starostlivo vyberal svojich spolupracovníkov z radov mladých, pokrokovo zmýšľajúcich umelcov a architektov. Na bratislavskej škole tak pôsobili osobnosti ako Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Julie Horová, Jaromír Funke, František Tröster a ďalší.
Výstavou Nebáť sa moderny!, ktorá je prístupná v priestoroch SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade do 29. septembra 2019, prezentuje Slovenské múzeum dizajnu niekoľkoročný výskum nadväzujúci na prácu historičky umenia Ivy Mojžišovej. Výstava predstavuje prostredníctvom originálov, replík a dobových dokumentov jednotlivé oddelenia školy a jej pedagógov, ako aj hospodársky a kultúrny kontext doby. Netradičný názov výstavy odkazuje na výrok Josefa Vydru, ktorým opísal program školy počas jej krátkeho, ale o to intenzívnejšieho pôsobenia nasledujúco: „Nebáť sa moderny, kriticky z nej vyberať a skúšať všetko najnovšie a prenášať výsledky späť do výroby stalo sa zásadou celého učiteľského kolektívu.“ Viac na: www.sur.scd.sk