Grau / Bratislava, SK

28/10/2020

„Grau sa vždy snaží pracovať v kontexte a s kontextom, nekabátiť, nefalšovať, pracovať len s poctivými materiálmi a prístupmi. Neustále hľadá prepojenie interiéru s exteriérom.

Mladý ateliér založený v roku 2014 dnes patrí medzi ostro sledované „značky“. Jadro tvorí dvojica Andrej Olah (1985) a Filip Marčák (1990). Obaja sú absolventmi FA STU v Bratislave, Andrej si vzdelanie rozšíril aj na Fakulteta za Arhitekturo v Ľubľane a na portugalskej Ulusiada Lisbon, Filip študoval na FA ČVUT v Prahe a KTH Arkitektur v Štokholme. Zatiaľ majú za sebou rozsahom menšie projekty na Slovensku a v Česku, no už siahli ku hviezdam – za interiér obchodu Slávica v Bratislave získali sošku CEZAARa a rodinný dom Anízová v Bratislave (spolu s plusminusarchitects) prenikol medzi úzke nominácie Ceny Dušana Jurkoviča. Grau architekti sú zároveň aktívni aj ako zakladajúci členovia občianskeho združenia Archtung, ktoré sa venuje viacerým edukačným a spoločenským projektom obohacujúcim dianie na FA STU.

www.grau.sk