FORMAFANTASMA / NL

25/09/2021

Talianske duo dizajnérov Andrea Trimarchi a Simone Farresin, zakladatelia štúdia Formafantasma so sídlom v Amsterdame. Od začiatku vnímajú dizajn ako nástroj, ktorým môžu komentovať spoločenské dianie, sociálne problémy, príbehy či prírodné a historické fenomény, podstatu materiálov a prepožičiavať tak predmetom celko nové funkcie a významy. Svoju úlohu vnímajú ako most medzi remeslom a priemyslom, objektom a používateľom. Ich záujmom je prepojenie medzi ich výskumnou praxou a širším dizajnovým priemyslom. Patria k dizajnérom, ktorí nedávajú objektom iba tvar, ale snažia sa robiť pre ľudí oveľa viac.