Diskusia / Vertikálne ateliéry / rok 01

30/10/2020

Diskusia s dekanom FAD STU o skúsenostiach po prvom roku vedenia Vertikálnych ateliérov. Moderuje architekt Peter Moravčík, diskutujúci – Pavol Gregor – dekan FAD STU, Jozef Bátor – vedúci   VA Polakovič/Bátor, Ľubica Vitková – vedúca VA Vítková/Špaček, Maroš Fečík – vedúci VA Fečík/Hudec/Bergerová.

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave má od septembra 2020 nielen nový názov, ale s nástupom nového vedenia fakulty, aj novú organizáciu ateliérovej tvorby – jadra študijných programov Architektúra a Urbanizmus. Jej cieľom je posúvať pedagogický proces bližšie k praxi a inovatívnym metódam výučby. Tzv. Vertikálne ateliéry, ktoré združujú študentov záverečných 3 ročníkov, už majú za sebou 2 semestre. Ako budujú svoje meno, aké sú skúsenosti vedúcich ateliérov a či sa zmenil vzťah medzi pedagógom a študentom, aj o tom bude diskutovať architekt Peter Moravčík s predstaviteľmi vybraných vertikálnych ateliérov a dekanom fakulty prof. Pavlom Gregorom.