Bratislava Neplánované mesto

26/09/2021 – nedeľa
19:30

Diskusia ku knihe
Online FB, YT a web DAAD/DAAF.

Diskutovať budú: Henrieta Moravčíkova a Monika Bočková / SAV – Oddelenie Architektúry

Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková, Monika Bočková: Bratislava (ne)plánované mesto. Slovart 2020.

Na svete je mnoho miest, ktoré sa kontinuálne vyvíjali  v čase a ich prirodzená krása sa teší všeobecnému obdivu. Na druhej strane sú mestá, ktorých vzhľad je výsledkom dôsledného plánovania, a my obdivujeme ich architektov a urbanistov. Pod súčasný stav väčšiny miest sa však podpísal organický vývoj aj viac či menej úspešné plánovanie. Exemplárnym príkladom takéhoto mesta je Bratislava. Jej dnešnú podobu rozhodujúcim spôsobom formovali pokusy moderného urbanizmu o riadený rozvoj. Mnohé z urbanistických a architektonických koncepcií pritom ovplyvnili mestské tkanivo paradoxne nie v zmysle, ale skôr proti zmyslu ich pôvodného zámeru. Dôvodom rozdielu medzi plánom a realizáciou boli zlomy v spoločenskom vývoji, ale aj rozdiely v ponímaní mesta z perspektívy rozličných odborných či politických reprezentácií. Kniha od autorského tímu v zložení Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková a Monika Bočková sleduje plánovanie a výstavbu Bratislavy v intervale jedného storočia, všíma si urbanistické zámery aj architektonické intervencie a upozorňuje na javy a procesy, ktoré sú pre Bratislavu charakteristické a dodnes determinujú jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy.