BOLO / NEBOLO

Marta Kropiláková: BOLO/ NEBOLO
výstava
31/05– 05/06/2022
ut-ne  10:00 – 17:00
Primaciálny palác – galerijné priestory

Najprv intenzívne nasadenie v pracovnej skupine Marko, Šmotlák, Rapant, Kropiláková v bratislavskom Stavoprojekte a potom v „novej dobe“ ako členka autorského tímu ateliéru MARKROP, v ktorom okrem dua Marko – Kropiláková pôsobil aj architekt Hrdý. Marta Kropiláková sa v priebehu takmer piatich dekád podieľala na množstve projektov rôzneho rozsahu i zamerania, od bytových domov, sídlisk, mestských zón a urbanistických celkov, až po návrhy interiérov či detailov verejných priestorov. Ako každý iný architekt, aj ona čelila nemilosrdnému faktu, že len menšia časť projektov absolvuje celú cestu od návrhu až do svojho finále a stáva sa hmotnou realitou. Aj o tom je výstava  BOLO/ NEBOLO.

Čo teda bolo? Bolo množstvo ideí na formovanie fyzického prostredia, v ktorom žijeme. Väčšinou boli vyjadrené pomocou ručnej práce, bez pomoci softvérov. Autorské ceruzkové škice a výkresy prekresľované kresličkami „na pauzák“ do tušovej formy pre tlač. Objednávateľom boli expedované celé stohy papierových výtlačkov, podaktoré aj ručne kolorované. Bola radosť z architektonického navrhovania.

A čo nebolo? Nebolo zrealizovaných mnoho štúdií, projektov domov a interiérov, územných dokumentácií sídiel. Postretol ich osud „šuplíkových projektov“. Na niektorých projektovaných miestach už stoja iné domy od iných autorov. Sú aj také, ktoré na svoju príležitosť ešte stále čakajú. Výstava BOLO/NEBOLO demonštruje, že všetky, zrealizované aj nezrealizované návrhy sú papierovými stopami architektúry, ktoré dokumentujú svoju dobu.

Urbanistická štúdia zóny č. V – centrálnej mestskej oblasti Bratislavy, Obchodná ulica, 1981, autori: Marko, Kropiláková, Hrdý, Šmotlák

Model zóny Zochova – Projektová úloha: 1.stavba – Zochova, Bratislava, 1983, autori: Kropiláková, Hrdý

Bytový dom – Námestie Slobody, Bratislava, 2006, autorka: Kropiláková