Ateliér hosťujúceho profesora – FRANCOIS ROCHE (FR)

24. – 28. máj 10:00 – 18:00
Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18

Výstava študentských prác, ktoré vznikli počas semestrálnej stáže v Ateliéri hosťujúceho profesora VŠVU. Letný semester viedol francúzsky architekt a spoluzakladateľ architektonického ateliéru New Territories, Francois Roche. Francois Roche sa pohybuje v oblasti takzvanej polymorfnej architektúry v intervale od robotickej po biomorfnú, v mene ktorej prehovára ako transgenderový avatar a kladie si otázky spochybňujúce mocenské pozície v architektúre. Zaujíma sa o teritóriá moci, v ktorých sa kriticky prehodnocuje pozícia architektúry vrátane roly architekta. Študenti a študentky pracovali na myšlienkovom pozadí Boccacciovho Dekameronu a svoj výskum rozvinuli prostredníctvom prototypov, štruktúrovaním mierky, robotickými procesmi či filmami. Výstava prezentuje práce študentov a študentiek z Katedry architektonickej tvorby, Katedry intermédií a Katedry dizajnu.