WO | V | EN / Bratislava

31/05/2019 – 19:00 – Fakulta architektúry, Námestie slobody 19, Bratislava
WO | V | EN / Bratislava
wovwn-a

WO | V | EN je dievčenské kvarteto, ktoré tvoria architektky Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková a Veronika Michalíková. Myšlienka spolupráce dozrela v roku 2010, keď sa stretli ako študentky na Katedre architektúry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vyprofilovali sa ako platforma, ktorá sa venuje architektúre, galerijným inštaláciám a výstavným koncepciám. Súčasťou ich portfólia je aj organizovanie workshopov. Najznámejší je [1: 1] Workshop určený študentom architektúry, zameraný na site-specific projektovanie a stavbu drevených konštrukcií v mierke 1: 1. Ich projekty sa často prekrývajú s inými médiami ako sú textil, poézia, umenie alebo nové technológie. Spája ich spoločný záujem skúmať rôznorodé východiská, prekračovať zaužívané hranice architektúry a objavovať jej nekonvenčné interpretácie.

www.woven.sk

wovwn-b