V ústrety kráse

Talianska krajina vo fotografii
5. jún – 15. september 2019
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Výber z diel najvýznamnejších predstaviteľov talianskej fotografie vypovedá o súčasnom Taliansku, o vzťahu medzi človekom a prírodou, o narastajúcich rozdieloch medzi vidiekom a mestom. Výstava zároveň ponúka prierez tvorivých prístupov, ktoré autori uplatňovali pri zobrazovaní krajiny, či už išlo o spájanie obrazu a literatúry (M. Giacomelli), neorealistické videnie sveta (N. Migliori), odkazy na dejiny umenia (F. Fontana, D. Camisasca, B. Cattani), experiment (P. Gioli), zachytávanie marginalizovaných miest (G. Guidi), zobrazenie mestskej dimenzie a architektúry (G. Basilico, M. Jodice, M. Cresci, O. Barbieri, L. Campigotto, V. Carnisio, V. Fossati, M. Zanta), alebo jednoducho o snahu priniesť vlastný pohľad na Stredomorie. Sto tvárí talianskej krajiny z pohľadu tridsiatich piatich fotografov.