POLAKOVIČ /BÁTOR [SK]

POLAKOVIČ/BÁTOR, Bratislava
01/06/2022
Primaciálny palác

Polakovič/Bátor je vertikálny ateliér na FAD STU v Bratislave. Ako mienkotvorná akademická dvojica architektov Štefan Polakovič a Jozef Bátor viacročným spolupôsobením na škole viedli množstvo úspešných ateliérových prác a workshopov. Ich prístup charakterizuje  kombinácia pragmatickej koncepčnosti a bezprostredných skúseností z praxe. Projekt Bane Handlová predstavuje zložitú úlohu transformácie miesta, ktoré kedysi slúžilo pre ťažký priemysel, na prostredie pre všetky generácie obyvateľov, od študentov, cez rodiny s deťmi až po najstarších seniorov. Nadviazaním novej štruktúry na pôvodné objekty v priamom kontexte s prírodou vytvára multifunkčné zóny dodávajúce rezidentom priestory pre kultúru, šport, rekreáciu s primárnym poskytnutím bývania.

Pod vedením Štefana Polakoviča a Jozefa Bátora pracovali: Mark Mátis, Barbara Rek, Samuel Kadak, Viktor Mikovčák, Martina Kováčová, Tibor Baláž, Kristína Čangelová, Simona Fischerová, Zuzana Michalíková, Kristína Macharová, Veronika Jaššová, Ivana Kúsková, Mária Horváthová.