Online výstava / Emil Belluš

26/10 – 01/11/2020

Emil Belluš, stretnutie vo virtuálnom svete Výstava doposiaľ nezverejnených študentských prác Emila Belluša, nestora slovenskej architektúry poskytne nový pohľad na súčasnú tvorbu v oblasti architektúry a dizajnu.

Emil Belluš je jednou z najvýraznejších osobností slovenskej architektúry, v ktorej sa odzrkadľuje vtedajšia pohnutá doba zmietaná dvomi svetovými vojnami. Dielo, ktoré nám zanechal, je obrazom moderny s progresívnymi prúdmi vývoja a rovnako aj s konzervatívnym stvárnením. Cesta architektonického učenia nebola a ani dnes nie je ľahká, jediné, čo ju odlišuje, je aktuálny spôsob tvorby. Ten sa počas jedného storočia výrazne zmenil. Ručnú kresličskú a modelovú tvorbu nahradili digitálne technológie a softvérová prefabrikácia. Zo zachovaných technických výkresov mladého študenta, ktoré sa uberajú klasicizujúcou cestou, môžu návštevníci vstúpiť do diel významného architekta prostredníctvom virtuálnej reality ako aj nahliadnuť do súčasnej technologickej prefabrikácie modelov prostredníctvom 3D tlače.

Autori výstavy, Paulína Ebringerová a Roman Hajtmanek, predstavujú verejnosti historické diela modernými technológiami, spoločne s pridanou hodnotou zážitku. Výstava je realizovaná vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Belluš 03