MAU

04/06/2022 – sobota

Celovečerný dokument o vizionárovi a priekopníkovi transformačného dizajnu Bruceovi Mauovi skúma jeho neobyčajnú tvorivú cestu a optimistické presvedčenie, že dizajn má dosah na pozitívne zmeny v celosvetovom meradle. Film rozpráva príbeh od jeho skromných začiatkov v kanadskej divočine až po prudký kariérny vzostup. V architektonických kruhoch je známy najmä vďaka spojenectvu s Remom Koolhaasom a Frankom Gehrym, no jeho pracovné záujmy zahŕňajú enormné množstvo tém naprieč kontinentmi. Vždy však v sprievode radikálnej myšlienky: dobrý dizajn = dobrý čas = dobrý život. Svoje dizajnérske nástroje používa na iniciovanie nového myslenia v oblasti najväčších svetových výziev, ako je podnebie, preľudnenie, choroby a pod.

MAU

Réžia / Director: Benji & Jono Bergmann
Rok / Year: 2021
Dĺžka / Duration:  76 min