LACOL [ES]

01/06/2022

Združenie architektov a architektiek sa programovo zameriava na vytváranie komunitných infraštruktúr pre udržateľný život, ktorý je kľúčovým nástrojom pre eko-sociálnu transformáciu prostredníctvom architektúry, spolupráce a participácie. Motivuje ich presvedčenie, že cesta k premene mesta na vľúdnejšie miesto vedie cez aktívnu spoluprácu ľudí, ktorí v ňom žijú. Vklad profesie architekta do týchto procesov nie je zanedbateľný, podľa Lacol by práve architekti v otázkach stratégií na dosiahnutie kvalitného mestského života mali vystupovať proaktívne a iniciovať diskusie o plánovaní a manažmente mestských priestorov, participácií a obnove dedičstva. Toto koncentrované úsilie sa dočkalo pozornosti poroty EU Mies Award, ktorá ich kolektívne bývanie La Borda v Barcelone zaradila medzi finalistov ročníka 2022. www.lacol.coop