JOSEF PLESKOT [CZ]

31/05/2022

„Pravdou je, že nevidím hmotnú realitu domu, ale intenzívne cítim atmosféru. Myslím si, že nakoniec architektúra nie je zlato, ani betón, ani drevo, ale to, čo z nej vyžaruje.“ Jeden z najuznávanejších českých architektov súčasnosti spájaný s množstvom superlatívov a ocenení sa pravidelne vyskytuje medzi autormi, ktorí reprezentujú českú architektúru na prestížnych medzinárodných fórach. Jeho vysoké nasadenie v praxi vždy sprevádzali prednášky a úderné texty, ktoré prispeli k formovaniu jeho prirodzenej autority. Práce Josefa Pleskota a AP ATELIERU sa vyznačujú čitateľnosťou a intuitívnosťou, no najmä nezvyčajným vzťahom svetla a priestoru, zvláštnym esenciálnym pokojom a citlivým prepájaním umelého prostredia a prírody. Architektúru chápe ako spoločenskú disciplínu, zaujíma ho jej vplyv na medziľudské vzťahy a organizáciu života. V tomto kontexte sa pri výbere zadaní rozhoduje podľa miery ich spoločenskej prospešnosti. www.apatelier.cz