COOL NOUVEAU

Od mestského ringu k ornamentu
30/05 – 21/06/2022

Fakulta architektúry a dizajnu STU
Námestie slobody 19

Dnešná Bratislava sa na prahu 20. storočia začínala meniť na modernú metropolu. Prejavovalo sa to vo všetkých oblastiach mestského života, od riadenia, cez plánovanie, výstavbu, rozvoj priemyslu, kultúry až po rozvoj mestského spoločenstva. V Bratislave vtedy zvonili prvé električky, premával propeler, pribúdali kaviarne a vinárne, rozvíjali sa športy ako bolo veslovanie, tenis či plávanie. Celé mesto žilo prvou veľkou vlnou modernizácie a jeho obyvatelia verili v lepšiu budúcnosť. Nové bolo trendom. Séria pohľadníc z toho obdobia zachytáva mestské zákutia vtedajšieho Prešporku, cez ktoré sa smelo tiahne línia vysunutej mimoúrovňovej železnice a na nebi sa vznášajú vzducholode a lietajúce balóny. Prešporok sa cítil byť metropolou. Dnes by sme povedali, že sa cítil byť cool. Tento pocit sa pokúša sprítomniť aj výstava Cool Nouveau.
Výstava predstavuje obdobie Art nouveau na území mesta ako Gesamtkunstwerk zahŕňajúci urbanistické koncepcie, architektúru aj výtvarnú dekoráciu. Sústreďuje sa pritom najmä na budovanie vnútorného mestského okruhu, na vybrané architektonické diela, ktoré najlepšie odzrkadľujú dobový trend a na architektonický detail, ornament, ktorý v najmenšej mierke charakterizuje obdobie Art nouveau.
Fenomény mestského okruhu a ornamentu rámcujú výstavu aj ako abstraktné výtvarné prvky sprítomnené prostredníctvom 3D tlače do súčasných artefaktov. Tieto parafrázujú dobové predstavy o účinnosti regulačných nástrojov pri výstavbe mesta a ideu výtvarnej jedinečnosti a remeselnej podstaty ornamentu do fabrikovaných opakovateľných prvkov súčasnej popkultúry.

Kurátorka výstavy: Henrieta Moravčíková
Architektonické riešenie a dizajn: Monika Bočková, Mária Novotná, Paulína Ebringerová
Grafický dizajn: Eva Šimovičová

Výstava je súčasťou slovenskej participácie projektu ARTNOUVEAU2 v rámci schémy Danube Transnational Programme Interreg spolufinancovaného fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II). Slovenským partnerom projektu je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Podrobnejšie informácie: https://coolnouveau.sk/ a https://coolnouveau.sk/vystava/